Вивчаємо розгалуження (15 задач)

04.12.2017 0 By svvas

1. Ввести два числа, вивести більше.

2. Ввести ціле число. Якщо воно є додатнім, то додати до нього 1; в іншому разі не змінювати його. Вивести отримане число.
3. Ввести ціле число. Якщо воно є додатнім, то додати до нього 1; в іншому випадку відняти від нього  10. Вивести отримане число.

4. Ввести ціле число. Якщо воно є додатнім, то додати до нього 1; якщо відємним, то відняти від нього 2; якщо дорівнює нулю, то замінити його на 100. Вивести отримане число.
5. Ввести три цілих числа. Вивести найбільше.

6. Ввести три цілих числа. Знайти кількість додатніх і від’ємних. Вивестим результат на екран.
7. Ввести два числа. Вивести порядковий номер меншого з них.

8. Ввести два числа. Вивести спочатку більше, а потім менше з них.

 

9. Ввести дві змінні цілого типу: A і B. Якщо їх значення не рівні, то присвоїти кожній змінній суму цих значень, а якщо рівні, то присвоїти змінним нульові значення. Вивести нові значення змінних A і B.

10. Ввести дві змінні цілого типу: A і B. Якщо їх значення не рівні, то присвоїти кожній змінній більше з цих значень, а якщо рівні, то присвоїти змінним нульові значення. Вивести нові значення змінних A і B.
рішення Показати

12. Ввести три числа. Знайти кількість парних і не парних.

13. Ввести три числа. Знайти середнє з них (тобто число, розташоване між найменшим і найбільшим).
14. Ввести три числа. Вивести спочатку найменше, а потім найбільше з даних чисел.

15. Ввести три числа. Знайти суму двох найбільших з них.

Comments

comments