Видалення переносу рядка в клітинці Excel

Ручне видалення

Через Ctrl+H ,викликаємо діалогове вікно Знайти та замінити (Find and Replace).
Ставимо курсор у поле Знайти (Find what) та тиснемо Ctrl+J . На перший погляд поле здасться порожнім, але якщо уважно подивитися, то можна побачити в ньому маленьку точку.
У полі Замінити на (Replace With) введіть будь-яке значення для вставки замість повернення каретки. Зазвичай для цього використовують пробіл, щоб уникнути випадкового склеювання двох сусідніх слів. Якщо потрібно просто видалити перенесення рядків, можна залишити поле Замінити на (Replace With) порожнім. Після натискання на кнопку Замінити все (Replace All) отримаємо потрібний результат і всі переноси рядків в клітинці Ексель будуть замінені на пробіл чи інший символ.

Видалення з допомогою формули

Наступна формула підходить для заміни перенесення рядка будь-яким іншим символом (наприклад, «,» – кома + пробіл). У такому разі рядки не будуть об’єднані та зайві прогалини не з’являться.

=СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(B2;СИМВОЛ(13);"");СИМВОЛ(10);", ")
=TRIM(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(B2,CHAR(13),""),CHAR(10),", ")

А таким чином можна видалити всі недруковані символи

=ПЕЧСИМВ(B2)
=CLEAN(B2)
Об’єднання Excel файлів в Python

Файли Excel можна об’єднувати за допомогою Pandas – програмної бібліотеки Python для обробки та аналізу даних. Робота pandas з даними будується поверх бібліотеки NumPy, що є інструментом нижчого рівня. Надає спеціальні структури даних та операції для маніпулювання числовими таблицями та рядами.

# Підключаємо бібліотеку pandas
import pandas as pd

# Записуємо файли в змінні
# f1 = pd.read_excel("file1.xlsx")
# f2 = pd.read_excel("file2.xlsx")
# f3 = pd.read_excel("file3.xlsx")

# Створюємо список із файлів, які потрібно об'єднати
all_df_list = [f1, f2, f3]

# Об’єднуємо всі файли all_df_list
# Pandas автоматично об'єднає файли за стовбцями
appended_df = pd.concat(all_df_list)

# Збереження в excel 
appended_df.to_excel("xls/merge/2_all.xlsx", index=False)
Встановлення модулів Python з допомогою pip

pip – це система керування пакетами, яка використовується для встановлення та керування програмними пакетами, написаними на Python. Перш ніж за допомогою pip встановлювати python-пакети, потрібно спочатку встановити сам pip.

Для Python 3.4+ З Python версії 3.4, pip поставляється разом з python інтерпретатором.

Для Python версії старішої 3.4
Офіційна інструкція (https://pip.pypa.io/en/latest/installing.html):
– Завантажити get-pip.py (зберігши з розширенням .py).

– Запустити цей файл (можуть знадобитися права адміністратора).

Є ще один спосіб (для Windows).
Встановити setuptools http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#setuptools Встановити pip http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#pip

Приклад використання pip для встановлення модулів (встановлюємо пакет datetime):

На Linux:

sudo pip3 install datetime

На Windows:

pip3 install datetime

У Windows може з’явитись помилка, що pip3 не є внутрішньою чи зовнішньою командою, виконуваною програмою чи пакетним файлом. Тому потрібно спочатку вибрати директорію з pip3 через команду cd, а потім встановити потрібний модуль:

C:\Users\user19>cd C:\Program Files\Python37\Scripts

C:\Program Files\Python37\Scripts>pip3.exe install datetime
Як встановити Django

Django — це пакет Python, тому він може бути встановлений у будь-якому середовищі Python. Для Django 2.0 обов’язковим є Python 3.4 або старший.

Для Python 3 не потрібна база даних. Ця версія Python поставляється із вбудованою базою даних SQLite. Це полегшена база даних, яка підходить для розробки Django. Якщо потрібно розгортати додаток у виробничому середовищі, то знадобиться більш просунуте рішення: PostgreSQL, MySQL або Oracle. Більше дізнатися про те, як змусити базу даних працювати з Django, можна за цим посиланням: https://docs.djangoproject.com/en/2.0/topics/install/#database-installation.

Рекомендується використовувати virtualenv для створення віртуального середовища Python, щоб можна було спокійно використовувати різні версії пакетів для різних проектів. Це практичніше, ніж встановлювати пакети Python безпосередньо в систему. Ще одна перевага virtualenv – для встановлення пакетів Python не потрібні права адміністратора. Запустіть наступну команду в командному рядку для встановлення virtualenv:

 virtualenv:pip install virtualenv

Після встановлення virtualenv, створіть віртуальне середовище за допомогою наступної команди:

 virtualenv my_env

Це створить папку my_env разом із середовищем Python.

Будь-які бібліотеки Python, встановлені з активованим віртуальним середовищем Python, будуть встановлені в папку my_env/lib/python3.7/site-packages. Якщо в системі було встановлено Python 2.X, а ви встановили Python 3.X, то потрібно вказати virtualenv, щоб він працював з останньою версією. Можна вказати шлях, яким встановлено Python 3 і використовувати його для створення віртуального середовища за допомогою наступних команд:

$ which python3 /Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.7/bin/python3
$virtualenv my_env -p
/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.7/bin/python3


Використовуйте наступну команду для активації віртуального середовища:

source my_env/bin/activate

Командний рядок включатиме назву активного віртуального середовища в дужках:

(my_env) username:~$


Відключити віртуальне середовище можна за допомогою команди deactivate.

Більше про virtualenv можна дізнатися за посиланням https://virtualenv.pypa.io/en/latest/. Поверх virtualenv можна також використовувати virtualenvwrapper. Цей інструмент надає оболонки, за допомогою яких простіше створювати та керувати віртуальним середовищем. Завантажити його можна тут: https://virtualenvwrapper.readthedocs.io/en/latest/.

Установка Django за допомогою pip Система керування пакетами pip – рекомендований спосіб встановлення Django. У Python 3.6+ вона встановлена, а інструкції для встановлення можна знайти за посиланням https://pythonru.com/baza-znanij/ustanovka-pip-dlja-python-i-bazovye-komandy.

Використовуйте наступну команду в оболонці, щоб встановити Django за допомогою

pip:pip install Django==2.0.5

Django встановиться в папку Python під назвою site-packages/ активного віртуального середовища.

Тепер потрібно перевірити, чи успішно пройшла установка. Для цього в командному рядку необхідно ввести python, імпортувати Django та перевірити його версію наступним чином:

>>> import django django.get_version()
'2.0.5'


Django можна встановити й іншими способами. Повний гайд установки можна знайти тут: https://docs.djangoproject.com/en/2.0/topics/install/.”

Конвертація типів

Функція type() повертає тип об’єкта в Python. Її призначення очевидне, і на прикладах можна зрозуміти, навіщо ця функція потрібна.

type() — це базова функція, яка допомагає дізнатися про тип змінної. Значення, що вийшло, можна буде виводити точно так само, як звичайні значення змінних за допомогою print.

>>>k='2'
>>>type(k)
str

Також є функції, які можуть допомогти у конвертації типів даних. Зокрема, це int() – переведення в цілі, float() – – переведення в дійсні та str() – переведення в рядкові.

>>>k='2'
>>>k = int(k)
>>>type(k)
int
Типи даних Python

Найпоширеніші типи даних Python:

int – цей тип даних складається з цілих чисел.
float – цей тип використовується для роботи з десятковими числами.
str – змінна з типом str (від string – рядок) зберігає дані у вигляді текстових рядків.

Дані використовуються у програмуванні повсюдно, тому важливо розуміти, з якими саме ви зараз працюєте, і які наслідки це накладає на процес взаємодії. Існує безліч типів даних, але деякі з них використовуються кожним програмістом.
int – тип даних для роботи з цілими числами, а float – для роботи з числами з плаваючою точкою. str зберігає дані у рядковому форматі та може включати літери, символи та цифри. У той же час в int і float використовувати символи не можна лише числа.
Тип bool складається з двох значень: True або False. Важливо, що з ініціалізації чи привласненні значення типу bool True чи False необхідно вводити без лапок. Строкові значення навпаки завжди укладені в лапки.
Рекомендації щодо роботи з типами даних
Потрібно завжди пам’ятати про наступні особливості типів даних: їх формати, сфери застосування та можливості.
Рядкові значення завжди в лапках, тоді як int, float або bool записуються без них.

>>> number = 5
>>> color = "Зелений, червоний, синій"
>>> print(number)
>>> print(color)
5
Зелений, червоний, синій

У Python є багато інших типів даних, наприклад:

байти;
комплексні числа;
булеві значення.

Помилка 0x80070035 при доступі через локальну мережу Windows 10

Починаючи з оновлення Windows 10 1709 підтримка протоколу SMB1 відключена  (також відключений гостьовий доступ по протоколу SMBv2). Відповідно через це виникають проблеми з доступом до файлів та принтерів у ЛОМ (помилка 0x80070035).
Щоб виправити це потрібно:
– включити протокол SMB1 (хоча з міркувань безпеки його все ж таки не рекомендують включати) шляхом додавання компонентів віндовс з панелі управління або через команду OptionalFeatures.exe

Після встановлення комп1ютер попросить перезавантаження.

–  Також якщо ви використовуєте анонімний доступ до NAS сховищ або інших комп’ютерів, потрібно включити політику небезпечних гостьових входів. У Windows 1803/1709 вона блокує доступ до мережевих папок по протоколу SMB 2.0 під анонімним (гостьовим) аккаунтом. Для цього потрібно в редакторі локальних політик Windows 10 (gpedit.msc) включити політику Enable insecure guest logons (Включити небезпечні гостьові входи) в секції GPO Computer Configuration -> Administrative templates -> Network (Мережа) -> Lanman Workstation.

Графічний редактор Inkscape

Графічні редактори поділяться на два види: растрові і векторні. Растрові редактори містять інформацію про малюнок наступним чином: для кожного пікселя відповідає значення кольору. Векторні мають інший вид зберігання: малюнок представляється як наявність декількох примітивний кривих, параметри яких зберігаються в файлі.

Растрові редактори мають перевагу в кольорових фотографіях, в яких кожен піксель відрізняється від сусіднього за значенням кольору. Це дозволяє робити прості програми по їх обробці.

Векторні редактори мають перевагу, коли малюнок має невелике число елементів, наприклад, емблема, текст, логотип, мультфільм тощо. У цьому випадку обсяг файлу дещо менше, ніж у реєстрового. Крім того, при збільшенні малюнка, кордони мають чітко окреслений вигляд, як це відбувається зі шрифтом типу .ttf.

Редактор Inkscape є векторним редактором, а редактори Photoshop, Paint – растрові.

 3D візуалізаціяГрафічний редактор Inkscape – це безкоштовна програма для створення векторної графіки.  Завантажити програму можна з сайту inkscape.org.   Inkscape – це високоякісний професійний інструмент для роботи з векторною графікою для Windows, Mac OS X і Linux. Він широко використовується любителями і професіоналами по всьому світу для створення ілюстрацій, іконок, логотипів, діаграм, карт, 3D візуалзацій https://cgaward.com.ua, а також веб-графіки. Inkscape використовує відкритий стандарт SVG (Scalable Vector Graphics) від W3C в якості формату за замовчуванням, а також сам є вільним і відкритим програмним забезпеченням.

Inkscape містить просунуті інструменти для роботи, які можна порівняти з можливостями Adobe Illustrator, CorelDRAW та Xara Xtreme. Ви можете читати зберігати зображення у багатьох форматах, включаючи SVG, AI, EPS, PDF, PS і PNG. Inkscape має всеосяжний набір інструментів, a простий інтерфейс, підтримку багатьох мов, а також можливість розширення з використанням призначених для користувача доповнень.

 

Поняття html презентація

HTML – це мова тегів, засобами якої здійснюється розмічання вебсторінок для мережі Інтернет. Браузери отримують HTML-документи з вебсервера або з локальної пам’яті й передають документи в мультимедійні вебсторінки. HTML описує структуру вебсторінки семантично і спочатку включені сигнали для зовнішнього вигляду документа.

Елементи HTML є будівельними блоками сторінок HTML. За допомогою конструкцій HTML, зображення та інші об’єкти, такі як інтерактивні форми, можуть бути вбудовані у візуалізовану сторінку. HTML надає засоби для створення структурованих документів, позначаючи структурну семантику тексту, наприклад заголовки, абзаци, списки, посилання, цитати та інші елементи. Елементи HTML окреслені тегами, написаними з використанням кутових дужок. Теги, такі як і безпосередньо вводять вміст на сторінку. Інші теги оточують і надають інформацію про текст документа і можуть включати інші теги як піделементи. Браузери не показують теги HTML, але використовують їх для інтерпретації вмісту сторінки.

Що таке гідроциліндр?

Гідроциліндр – об’ємно-гідравлічний двигун, що працює за рахунок зворотно-поступальних рухів. Його конструкція схожа на пневмоциліндр, відмінність у енергоносії: в першому – стиснене повітря, у другому – технічні мінеральні масла.Використовується в областях, де потрібен об’ємний гідропривід: будівництві, машинобудуванні, авіації, суднобудуванні, при виготовленні промислових верстатів – ковальсько-пресових машин.Оскільки гідроциліндри працюють при високому тиску – до 32 МПа, вони зроблені з стійких матеріалів, конструкція стабільна при перевантаженнях і витримує гідроудар.Види (класифікація) гідроциліндрівГідроциліндри за конструктивною ознакою можна розділити на два типи: одностороннього і двостороннього виконання.У першому випадку рух вихідного вала під дією робочої рідини можливо тільки в одному напрямку, а в другому – рух штока під дією робочої рідини здійснюється в двох протилежних напрямках.Циліндри двосторонньої дії виготовляються з одностороннім, двостороннім і телескопічним штоком, також можуть бути забезпечені демпфирующим пристроєм, що забезпечує зменшення швидкості переміщення вихідної ланки в кінці ходу.Тут можна зробити срочный ремонт гидроцилиндров киев.Для приводу робочих органів екскаваторів, кранів, навантажувачів та інших мобільних машин найбільш широко застосовують циліндри двосторонньої дії з одностороннім штоком. Зусилля на штоку і його переміщення можуть бути направлені в обидві сторони в залежності від того, в яку з порожнин нагнітається робоча рідина.