Де знаходиться Httpd.conf в apache?

Файла конфігурації apache залежить від дистрибутиву:

FreeBSD
apache 1.3
/usr/local/etc/apache/httpd.conf

apache 2.2
/usr/local/etc/apache22/httpd.conf

Linux
CentOS, Fedora (Redhat-системы)
/etc/httpd/conf/httpd.conf

Debian, Ubuntu
apache 1.3
/etc/apache/httpd.conf

apache 2.2
/etc/apache2/apache2.conf

Gentoo
apache 2.0
/etc/apache2/httpd.conf

Інформаційна ера

Інформаційна ера – (англ. Information Age, Digital Age, Computer Age, також відома як Ера комп’ютерів або інформаційна епоха (електронна епоха)) — концептуальна ідея про те, що сучасний вік буде характеризуватися широкими можливостями для окремих осіб вільно передавати/приймати інформацію і мати миттєвий доступ до знань, що було б важко або неможливо в попередні епохи розвитку людства.

Ідея пов’язана з концепцією Цифрового століття чи Цифрової революції, і включає в себе наслідки переходу від традиційної промисловості, які промислова революція пронесла через індустріалізацію, до економіки, заснованої на маніпуляції інформацією.