Створення першого проекту на Django Python

23.02.2022 0 By svvas

Відкриваємо середовище розробки Pycharm і створюємо новий проект. В даному проекті (папці) будуть зберігатися всі наші Django розробки.

В попередній статті Як встановити Django розказується як встановити середовище Django через pip.
Що таке pip і як з ним працювати: Встановлення модулів Python з допомогою pip.

Далі в командному рядку вибераємо робочу папку та створюємо новий проект Django:

# вибір папки


> cd c:/Pycharm/django

# створення нового проекту з назвою site1


> django-admin startproject site1

В робочій папці буде створено папку site1 із файлами які потрібні для роботи django-проекту.

Далі створюємо локальну базу даних для роботи нашого проекту:

# вибір папки site1


> cd c:/Pycharm/site1

# створення бази даних проекту Django

> python manage.py migrate

Після створення бази даних запускаємо сервер:

# запуск сервера


> python manage.py runserver

При успішному запуску сервера в консолі буде відповідне повідомлення про успішний запуск сервера:
“Django version 4.0.3, using settings ‘site1.settings’
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/
Quit the server with CTRL-BREAK.”

Comments

comments