Робота з файлами Excel в Python

15.02.2022 0 By svvas

Module Python OpenPyxl – це бібліотека для роботи з файлами Excel. Для початку роботи з цією бібліотекою потрібно її встановити через pip.

# підключення бібліотеки openpyxl
from openpyxl import load_workbook

# підключення шляху до ексель-файлу
excel_file = "test_excel.xlsx"

# завантаження ексель-файлу
wb = load_workbook(excel_file)

# вибір потрібного листа
ws = wb['Лист1']

# зчитування вмісту клітинки
k = ws.cell(row=2, column=3).value
k1 = ws.cell(row=2, column=4).value
s = k1 + k2

# запис значення в клітинку
ws.cell(row=2, column=5).value = s

# збереження ексель-файлу
wb.save(excel_file)

Comments

comments