Практична робота створення форми “Обмін доларів на гривні”

07.09.2016 0 By svvas
 1. Завантажте систему візуального програмування.
 2. Задайте заголовок та колір форми. Для цього у вікні Object Inspector уведіть значення наступних властивостей: Caption (Заголовок форми) – “Обмін доларів на гривні” (без лапок), колір форми задайте на свій вибір.
 3. Збережіть створену програму у власній папці. Для цього виберіть команду Save All (Зберегти все) головного меню File, або натисніть на кнопку Save All на панелі інструментів. Задайте імена програмного модуля та проекту.
 4. Запустіть програму на виконання. Для цього натисніть на клавішу F9 або на кнопку Run.
 5. Вставте у форму текстові поля Label1Label3 і надайте їм відповідні властивості. Клацніть мишею на піктограмі Label на закладці Standard з палітри компонентів, а потім – у тому місці на формі, де має знаходитись текстове поле.  Активізуйте це поле і у вікні Object Inspector задайте властивість Caption: для Label1 – “Курс долара”, для Label2 – “Долари”, для Label3 – “Гривні”. Розташуйте поля якнайкраще.
 6. Вставте у форму три поля редагування (об’єкти поля Edit) і надайте їм відповідні властивості. Для цього клацніть мишею на піктограмі Edit на закладці Standard, а потім – на формі, де має знаходитись поле редагування. Задайте курс долара: для властивості Text поля Edit1 уведіть значення 5.45. очистіть поля редагування Edit2Edit3: витріть значення властивості Text цих об’єктів. Для поля Edit3 заблокуйте можливість уведення даних, оскільки це поле міститиме результат. Для цього надайте значення False властивості Enabled (доступність).
 7. Вставте у форму дві кнопки (об’єкти типу Button) і надайте їм відповідні назви. Задайте властивості Caption для кнопки Button1 – “Обчислити”, а для кнопки Button2 – “кінець” або “Вийти”.
 8. Збережіть утворену форму.
 9. Запустіть програму на виконання.
 10. Вирівняйте всі об’єкти на формі та задайте для них однакові розміри. Для цього виокремте всі об’єкти на формі – клацніть лівою клавішею миші у верхньому лівому куті форми і, не відпускаючи її, перетягніть курсор у правий нижній кут форми. Задайте спільні для цих об’єктів значення ширини (Width) та висоти (Heigth). Для вирівнювання групи об’єктів, наприклад, першого стовпця, виокремте групу та задайте значення властивостей Left (відступ від лівої межі) та Top (відступ від верхньої межі вікна) у пікселях. Поекспериментуйте з різними значеннями цих властивостей і спостерігайте, як переміщуються об’єкти на формі.
 11. Запрограмуйте кнопку “Обчислити”. Для цього клацніть двічі лівою клавішею миші на кнопці “Обчислити” і введіть у заготовку процедури, яка вже є на екрані:

procedure TForm1.Button1Click(Sender:TObject);

{вводити треба саме сюди}

end;

end;

наступний текст програми:

var kurs,suma:real;code:integer;grn:string[10];

begin

Val(edit1.text,kurs,code); {Отримаємо значення курсу долара}

Val(edit2.text,suma,code); {Отримаємо значення кількості доларів}

suma:=suma*kurs;

Str(suma:10:2,grn); {Суму (число) перетворюємо на текстовий формат}

Edit3.Text:=grn; {Формуємо значення властивості Text об’єкта Edit3}

 1. Запрограмуйте кнопку “Кінець” так:
  procedure TForm1.Button2Click(Sender:TObject);
  begin Close end;
 1. Збережіть створену форму.
 2. Запустіть програму на виконання.
 3. Створіть ехе-файл програми. Виконайте команду головного меню Project →Build All (Сконструювати все)

Comments

comments