Записи з міткою ‘Delphi’

Практична робота створення форми “Обмін доларів на гривні”

Завантажте систему візуального програмування. Задайте заголовок та колір форми. Для цього у вікні Object Inspector уведіть значення наступних властивостей: Caption (Заголовок форми) – “Обмін доларів на гривні” (без лапок), колір форми задайте на свій вибір. Збережіть створену програму у власній папці. Для цього виберіть команду Save All (Зберегти все) головного меню File, або натисніть на […]

Робота з Excel-файлами в Borland Delphi

Насамперед в розділ Uses програми необхідно включити модуль ComObj . Далі на форму треба помістити компонент TButton і в обробнику подій OnClick записати наступний код: procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var Excel: Variant; begin Excel := CreateOLEObject(‘Excel.Application’); // Створення  OLE обєкта Excel.WorkBooks.add; // Створення нової книги Excel.visible := true; end; Результатом виконання стане запуск програми Microsoft Excel […]