Типи даних Python

29.12.2021 0 By svvas

Найпоширеніші типи даних Python:

int – цей тип даних складається з цілих чисел.
float – цей тип використовується для роботи з десятковими числами.
str – змінна з типом str (від string – рядок) зберігає дані у вигляді текстових рядків.

Дані використовуються у програмуванні повсюдно, тому важливо розуміти, з якими саме ви зараз працюєте, і які наслідки це накладає на процес взаємодії. Існує безліч типів даних, але деякі з них використовуються кожним програмістом.
int – тип даних для роботи з цілими числами, а float – для роботи з числами з плаваючою точкою. str зберігає дані у рядковому форматі та може включати літери, символи та цифри. У той же час в int і float використовувати символи не можна лише числа.
Тип bool складається з двох значень: True або False. Важливо, що з ініціалізації чи привласненні значення типу bool True чи False необхідно вводити без лапок. Строкові значення навпаки завжди укладені в лапки.
Рекомендації щодо роботи з типами даних
Потрібно завжди пам’ятати про наступні особливості типів даних: їх формати, сфери застосування та можливості.
Рядкові значення завжди в лапках, тоді як int, float або bool записуються без них.

>>> number = 5
>>> color = "Зелений, червоний, синій"
>>> print(number)
>>> print(color)
5
Зелений, червоний, синій

У Python є багато інших типів даних, наприклад:

байти;
комплексні числа;
булеві значення.

Comments

comments