Практична робота в середовищі Lazarus “Квадратне рівняння”

28.09.2016 0 By svvas

Квадратне рівняння є одним з найпоширеніших рівнянь шкільного курсу. Хоча воно вирішується досить легко, іноді потрібно перевірити відповіді. Для цього можна використовувати просту програму. Її написання не займе багато часу.
Почати потрібно з самого квадратного рівняння. З курсу алгебри ми знаємо, що квадратним рівнянням називається рівняння виду ax2 + bx + c = 0, де x – змінна, a, b і с – деякі числа, причому a  не дорівнює нулю.
З визначення видно, що в рівнянні змінюються тільки коефіцієнти a, b і c. Ось ці параметри ми і будемо вводити в нашу програму.

квадратне рівняння lazarusмал. 1

1.  Додайте на форму три поля введення  TEdit з вкладки Standart.  Очистіть значення властивості Text об”єктів Edit1, Edit2, Edit3.

2. Додайте на форму три мітки TLabel з вкладки Standart. Для першої мітки  значення властивості Caption введіть “x^2”, для другої “x”, для третьої “=0″.

3. Розмістіть поля введення і мітки відповідно до зразка на мал.1

4. Додайте на форму ще дві мітки TLabel, очистіть їх значення Caption. В цих мітках буде виводитися значення коренів рівняння.

5. Додайти на форму ще один об”єкт –  кнопку  TButton. Додайте  значення властивості Caption для кнопки “Обчислити”

6. Подвійним клацанням по кнопці Button1 створіть процедуру TForm1.Button1Click. У тіло процедури введіть текст коду програми розв’язування квадратного рівняння:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var a,b,c:real;
begin a:=strtofloat(edit1.Text); b:=strtofloat(edit2.Text); c:=strtofloat(edit3.Text); 
if a=0 then Label4.Caption:='рівняння не є квадратним'
else begin D:=b*b-4*a*c;
if d<0 then Label4.Caption:='рівняння не має коренів' else 
begin X1:=(-b+sqrt(D))/2*a;X2:=(-b-sqrt(D))/2*a;
Label4.Caption:='X1='+floattostr(x1)'; 
Label5.Caption:='X2='+floattostr(x2)'; 
end;
end;
end;
 
Запамятай ці функції!
Функція Значення функції
Chr(n) Символ, код якого рівний n
IntToStr(k) Переводить ціле число в рядкову величину
FloatToStr(n)   Переводить дійсне число  n в рядкову величину
FloatToStrF(n, f, к,m) Переводить дійсне число  n в рядкову величину . При виклику функції указують: f — формат (спосіб зображення); k — точність (потрібна загальна кількість цифр); m — кількість цифр після десяткової крапки
StrToInt(s) Переводить рядок в ціле число
StrToFloat(s) Переводить рядок в дійсне число
Round(n) Ціле, отримане шляхом округлення n за відомими правилами
Trunc(n) Ціле, отримане шляхом відкидання дробової частини n
Frac(n) Дробове, є дробовою частиною дійсного n
Int(n) Дробове, є цілою частиною дійсного n


 

Comments

comments