Практична робота “Створюємо першу гру на Visual Basic””

05.01.2017 0 By svvas

Теоретична частина:
Умовний оператор
If  Умова  Then
Дія 1
Else
Дія 2
End If

MenuStrip – елемент, що дозволяє створити в програмі меню.
MsgBox – функція, що виводить текстове повідомлення в окремому вікні.
Синтаксис функції MsgBox(“Текст повідомлення”, ЧитКод1+ЧитКод2, “Заголовок повідомлення“)
ЧитКод1 и ЧитКод2 в таблиці:

soob_1

Практична частина:

1. Запусити Microsoft Visual Basic 2010 Express створити новий прект,  (Файл/Создать проект, вибрати шаблон Приложение Windows Forms)

2. Зберегти створений проект у власну папку: Файл/Сохранить все. У вікні Сохранить проект вказати ім’я проекту – Проект_(ваше призвіще)_1 і місце його розміщення (власна папка).

3. Використовуючи Панель элементов (елементи Button, TextBox, MenuStrip) спроектувати інтерфейс програми за таким зразком:

game visual basic

 4. Змінити властивості встановлених елементів(панель Свойства). Для Button1, Button2 , TextBox1 властивість Visible задати false (тобто приховати їх). Для всіх елементів змінити значення Text  відповідно до зразка на малюнку.

5. Викликати процедуру ToolStripMenuItem_Click подвійним клацанням по елементі  MenuStrip Нова гра. В тілі процедури змінити значення властивості Visible  на true для елементів Button1, Button2 , TextBox1.

Private Sub НоваГраToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles НоваГраToolStripMenuItem.Click
 Button1.Visible = True
 Button2.Visible = True
 TextBox1.Visible = True
End Sub

6. Для елемента MenuStrip Правила Викликати процедуру ToolStripMenuItem_Click. В тілі процедури використовуючи функцію MsgBox  опишіть правила гри.

Private Sub ПравилаToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ПравилаToolStripMenuItem.Click
 MsgBox("Гра вгадай число. Правила гри: Комп'ютер загадує число. Ваше завдання вгадати його. Для цього в поле введення потрібно ввести ваше число і натиснути на кнопку Ввести відповідь.", 64, "Правила")
End Sub

7. Оголошуємо змінну Ch,  яка зберігатиме загадане комп’ютером через функцію Rnd().

Для кнопок  Button1 і  Button2  подвійним кліком викликати процедуру Button_Click і  ввести туди  код:

 

Dim Ch As Integer ' Оголошуємо змінну Ch для зберігання чисел. У ній буде зберігатися загадане число
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click ' При натисненні на кнопку 'Загадати число':
Randomize() ' Цей оператор використовують разом з функцією Rnd, він потрібен щоб завжди генерувалися випадкові числа (бо функція Rnd генерує завжди однакові числа)
Ch = Fix(Rnd() * 100) 'Генеруємо випадкове число і обрізаємо дробову частину. Потім випадкове число записується в змінну Ch

End Sub 

Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click ' При натисненні на кнопку 'Ввести відповідь':
If Ch > CInt(TextBox1.Text) Then 'Якщо задумане число менше введеного в текстове поле, то виводимо повідомлення
MsgBox("Побільше", 64, "Вгадай число")
End If
If Ch < CInt(TextBox1.Text) Then 'Якщо задумане число більше введеного в текстове поле, то виводимо повідомлення
MsgBox("Поменше", 64, "Вгадай число")
End If
If Ch = CInt(TextBox1.Text) Then 'Якщо задумане число рівне введеного в текстове поле, то виводимо повідомлення
MsgBox("Перемога ", 64, "Вгадай число")
End 
End If
End Sub

 

Comments

comments