Підготовка до олімпіади з програмування (задача про воронів )

07.11.2016 0 By svvas

Петро довго сидів біля вікна і спостерігав, як N воронів, кожен у своє гніздо, приносять монети. Петро помітив, що i-тий ворон приніс у своє гніздо ai монет. Також Петро помітив, що якщо в i-ому гнізді виявиться bi монет, то гніздо з усім своїм вмістом упаде на землю, і усі монети дістануться Петру.
У Петра є M монет. Він дуже влучно кидає монети у гнізда. Допоможіть Петру дізнатись, яке максимальне число монет він може отримати.
Вхідні дані
Перший рядок вхідного файлу містить два цілих числа N і M (1 ≤ N ≤ 1000, 0 ≤ M ≤ 1000 ) – число воронів і монет у Петра. Другий рядок містить N чисел ai (1 ≤ ai ≤ 1000). Третій рядок містить N чисел bi (ai < bi ≤ 1000).
Вихідні дані
Вихідний файл має містити одне число – максимальне число монет, які може отримати Петро.

 

Program vorona; 
type 
arr = array of integer; 
var 
ai,bi:arr; 
s,i,N,M:integer; 
begin 
readln(N,M); 
setlength(ai,N); 
setlength(bi,N); 
for i:=0 to N-1 do 
read(ai[i]); 
readln; 
for i:=0 to N-1 do 
read(bi[i]); 
for i:=0 to N-1 do 
begin 
if M >= (bi[i]-ai[i]) then 
begin 
M:=M+bi[i]-(bi[i]-ai[i]); 
end; 
end; 
writeln(M); 
end.

Comments

comments