Викладання інформатики в 2013-2014 н.р.

09.09.2013 0 By svvas

2013/2014 навчальний рік є особливим для вчителів інформатики. Адже, саме з 1 вересня в основній школі розпочнеться поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти й нових навчальних програм з інформатики. З 2013/2014 навчального року курс інформатики за рахунок інваріантних годин вводиться також в навчальні плани початкової школи. Тому вчителям інформатики необхідно перед початком навчального року обов’язково ознайомитись зі всьома новими документами.

Початкова школа:

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» у 2012/13 навчальному році було розпочато поступове впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, згідно якого у 2013/2014 н.р. учні 2 класу розпочнуть вивчати новий навчальний предмет«Сходинки до інформатики» за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНСМ України від 10.06.2011 № 572.

Методичні рекомендації щодо викладання інформатики в 2 класі за новою програмою дивись в додатку до листа МОН від 30.05.2013 №1/9-383 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладах».

Для учнів 3-4 класів чинними є Типові навчальні плани, затверджені наказом Міністерства від 29.11.2005 р. № 682. Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 3-4 класах прописані в листі МОНСМ України від 01.06.12 №1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін»

На сайті кафедри ІІТО в розділі Програми з інформатики для початкової школи опубліковано перелік навчальних програм, які мають гриф Міністерства й за якими можна викладати курс інформатики в класах початкової ланки. В розділі є окремо перелік програм, які відповідають новому Державному стандарту, й перелік програм для 3-4 класів, які відповідають Держстандарту 2004 року.

Звертаємо увагу, що програма курсу «Інформаційна культура» 1-2 клас, автори: Пушкарьова Т.О., Саражинська Н.А., Гущина Н.І. рекомендована для навчальних закладів, які працюють за проектами «1 учень – 1 комп’ютер» та «Росток». Програма «Прикладна інформатика. 1-4 класи», автори: Л. Журавльова, Т. Проценко рекомендована для позакласної роботи, 2 години на тиждень за рахунок варіативної складової навчальних планів.

 

Основна та старша школа:

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 “Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти” у 2013/2014 навчальному році 5 класи загальноосвітніх навчальних закладів перейдуть на навчання за новими програмами для учнів 5 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів й будуть працювати за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом Міністерства від 03.04.2012 № 409 “Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня” (зі змінами). Методичні рекомендації щодо викладання інформатики в 5 класі за новими програмами з інформатики дивись в додатку №2 до листа МОН від 24.05.2013 №1/9-368 «Рекомендації щодо особливостей викладання базових дисциплін у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів».

Для учнів 6-11-х класів чинними залишаються рекомендації, що містяться у листі Міністерства від 01.06.2012 року №1/9-426 “Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін” (Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №17-22, 2012 р.).

На сайті кафедри ІІТО в розділі Програми з інформатики для основної та старшої школиопубліковано перелік навчальних програм, які мають гриф Міністерства й за якими можна викладати курс інформатики в 5-11 класах.

Звертаємо увагу, що для 5 класу є дві програми з інформатики.

  1. «Інформатика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (автори Жалдак М.І., Морзе Н.В., Ломаковська Г.В., Проценко Г.О., Ривкінд Й.Я., Шакотько В.В.) із розрахунку 1 година на тиждень, яка передбачає що діти раніше не вивчали інформатику.

На сьогодні в області існує багато класів і шкіл, в яких у початкових класах вивчався пропедевтичний курс інформатики. В таких класах не рекомендується додавати до Державної програми нових тем. Час, що може звільнитися при вивченні окремих тем програми 5 класу завдяки кращої підготовленості учнів, доцільно використати для розширеного і поглибленого вивчення питань програми, для виконання додаткових практичних робіт, творчих завдань, для проектної діяльності тощо.

  1. Навчальна програма «Інформатика. 5-9 класи загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу» (за ред. академіків НАПН України А.М. Гуржія і В.Ю. Бикова) для використання в загальноосвітніх навчальних закладах з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу. Її опубліковано в журналі «Комп’ютер в школі та сім’ї» № 6 за 2012 рік. Враховуючи спеціалізацію навчального закладу вчитель може обрати для роботи цю програму. При цьому слід врахувати, що школи не будуть забезпечуватись підручниками, що їй відповідають.

Нагадуємо, що програми «Обласного збірника програм з інформатики для варіативної складової навчальних планів – 2010», які були написані відповідно до Держстандарту 2004 року отримали гриф Міністерства в 2013 році (Листи ІІТЗО з №14.1/12-Г-56 по №14.1/12-Г-65 від 13.02.2013). Тому ЗНЗ Запорізької області можуть продовжувати працювати за цими програмами в 3-4, 6-11 класах.

В розділі Основні підручники з інформатики сайту кафедри ІІТО наведено перелік основних підручників, зошитів та адреси веб-сайтів з методичними рекомендаціями та електронними матеріалами до підручників.

Рекомендації підготувала старший викладач кафедри ІІТО ЗОІППО Васильченко С.В., тел.. 236-30-99

Comments

comments