Конспект уроку на тему: “Графічний аналіз рядів даних. Різновиди діаграм.”

06.03.2018 0 By svvas

Тема:  Графічний  аналіз рядів даних. Різновиди діаграм.

Мета: Ознайомити учнів з основними типами та видами діаграм; їх застосуванням, основними елементами, розвивати логічне мислення, творчі здібності учнів, увагу, та зосередження на виконанні завдання, розвивати навики роботи за комп’ютером, формувати навички  самостійності та самоаналізу в роботі з ЕТ.

Тип уроку: формування вмінь і навичок.

Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть:

–         Будувати діаграми та графіки на основі табличних даних;

–         Форматувати в редагувати діаграми;

–         знаходити практичний  і ефективний шлях виконання заданого завдання;

–         чітко обґрунтовувати свою позицію.

Орієнтовний план і методи проведення уроку:

№ п/п Зміст роботи
1 Організаційний момент.
2 Перевірка домашнього завдання.  
3 Актуалізація опорних знань, вмінь, навичок учнів з допомогою інтерактивної дошки та вправи  Основні функції в Learningapps  
4  Мотивація навчальної діяльності Демонстрація застосування діаграм у різних сферах людської діяльності.  
5 Сприйняття й усвідомлення нового матеріалу.Демонстрація побудови діаграм на інтерактивній дошці.  
6 Узагальнення  знань про різні типи діаграм. Корекція. Робота у великій групі  
7 Практична робота за комп’ютером. Індивідуальна робота  
8 Підведення підсумків. Оцінювання результатів уроку. Метод «Мікрофон». Інтерактивна вправа Типи діаграм в Learningapps.  
9 Домашнє завдання. На Google disc.  

 

Додаткові матеріали до уроку:

Основні функції

 

Співставте назви діаграм з їх графічним представленням:

Домашнє завдання:  https://drive.google.com/open?id=1iSaygnTeF4lTEwGKD2Hrs2gAvI29Gucw

Comments

comments