Практична робота в середовищі Lazarus “Світлофор”

Практична робота Світлофор для знайомства з об’єктами Shape, Timer  і подією OnMouseUp.

Хід роботи

1. Запустіть середовище візуальної розробки програм  Lazarus.  Виконайте команду головного меню Проект – Створити проект, у діалоговому вікні виберіть зі списку слово Програма і натисніть кнопку Створити.
2. Збережіть проект у папці Світлофор
3. Розмістіть на формі компонент Shape1. Він являє собою найпростішу геометричну фігуру відповідним чином заштрихованну або однотонну.

Shape1

Властивості

Shape

Встановити значення властивості stCircle (Коло)Властивість Shape визначає, яка фігура буде зображена. Варіанти: квадрат, ромб, прямокутник, коло, прямокутник з округленими кутами

Brush

Властивість Brush визначає

Color Колір фігури
Style Стиль заливки

5. Встановіть зафарбовування кола червоним кольором.

6. Додайте об’єкти Shape2 і Shape3 чорного кольору

7. У процедуру OnMouseUp для об’єкта Shape1 введіть код для зміни кольору.
Shape1.Brush.Color: = clRed;
Shape2.Brush.Color: = clBlack;
Shape3.Brush.Color: = clBlack;
8. Для об’єктів Shape2 і Shape3 процедура OnMouseUp повинна змінювати кольори кіл відповідно до кольорів світлофора.
9. Запустіть  проект на виконання.

10. Помістіть на форму об’єкти Shape різної форми і кольору для створення моделі міської вулиці.
11. Помістіть на формі ще декілька  об’єктів Shape і сконструюйте із них автомобіль. Додайте його на дорогу.

12. Для анімації об’єкта Shape помістіть на форму об’єкт Timer вкладки System

Властивості

Interval

Interval = 10Властивість Interval визначає інтервал в мілісекундах між виникненням подій OnTimer (за замовчуванням інтервал дорівнює 1 секунді).

Enabled

Встановити значення властивості Enabled = falseВластивість Enabled визначає, включений або вимкнений таймер (за замовчуванням, він включений).

Події

OnTimer

// В програмному коді номер об’єкта в програмі відповідає номеру // об’єкта на форміShape4.Left:= Shape4.Left – 5;if Shape4.Left < 0 then Shape4.Left:=Form1.Width;

 

 

 

 

 

 

13. Змініть програмний код так, щоб при включенні зеленого сигналу світлофора машина ропочинала рух

Timer1.Enabled:=true; а при включенні червоного – зупинялась.

Timer1.Enabled:=false;

14. Запустіть проект на виконання.

image

Скачати програму Scratch

Скретч-це візуальне об’єктно-орієнтоване середовище  програмування для навчання школярів молодших і середніх класів. Володіє доступним і зрозумілим інтерфейсом.

Scratch – програма призначена для навчання дітей від 8 років основам програмування та дизайну. Програма являє собою середовище програмування, у якому можна створювати анімаційні проекти, ігри або інтерактивні історії та обмінюватись ними у мережі. Scratch представляє інформацію у ігровій та розважальній формі, що значно спрощує роботу з програмою. Програма містить модулі, що включають інструменти для роботи з скриптами, графічним та звуковим редакторами. Також Scratch дає можливість використовувати вбудовані логічні конструкції.

Основні особливості:

  • Навчання основам програмування у ігровій формі
  • Розробка різних анімаційних проектів
  • Велика кількість інструментів

Скачати програму Scratch 1.4 можна тут

Скачати програму Scratch 442 можна тут