ООП – Основні терміни та поняття

01.04.2022 0 By svvas

ООП розшифровується як об’єктно-орієнтоване програмування. Це парадигма (сукупність ідей та понять) програмування, в якій основними концепціями є поняття об’єктів та класів.

Абстракція — абстрагування, це спосіб опису загальних характеристик об’єкта.

Інкапсуляція — це властивість системи, що дозволяє об’єднати дані та методи, що працюють з ними, у класі, та приховати деталі реалізації від користувача.

Спадкування — властивість системи, що дозволяє описати новий клас на основі вже існуючої з частково або повністю запозиченою функціональністю. Клас, від якого виробляється успадкування, називається базовим, батьківським. Новий клас є нащадком або дочірнім класом.

Поліморфізм — це властивість системи використовувати об’єкти з однаковим інтерфейсом без інформації про тип і внутрішню структуру об’єкта.

Клас є описується мовою термінології вихідного коду моделлю ще не існуючої сутності (об’єкта). Фактично він описує пристрій об’єкта, будучи свого роду кресленням.

Об’єкт — це екземпляр класу, сукупність даних (властивостей) та функцій (методів) для обробки даних.

Це все, сухі визначення, але їх потрібно знати (або про них потрібно знати), щоб було хоч якесь розуміння про ООП.

Comments

comments