ООП – Властивості та функції

17.04.2022 0 By svvas

Змінні у класах, називаються “властивістю”. Також їх називають, використовуючи інші терміни, такі як атрибути або поля. Вони визначаються за допомогою ключових слів public, protected, або private, дотримуючись правил правильного опису змінних.

Приклад визначення властивостей:

<?php
class MyClass {
  public $var1 = "hello";
  private $var2 = 35;
  protected $var3 = ["one", "two"];
}
?>

Ключові слова public, protected, private це область видимості.

Функцію у класах називають “методом”. Процес опису методу відбувається при описі звичайної функції.

Наприклад:

<?php
class Mylass {

  public function myFunction() {
    $a = 45;
    $b = 55;
    return $a + $b;
  }
}
?>

У межах методів класу доступ до властивостей може бути отриманий за допомогою -> (об’єктного оператора) та вказівника $this, наприклад $this->var1 (де var1 – ім’я змінної) або $this->myFunction() (де myFunction – ім’я) методу).

<?php
class FirstClass {
  private $var1;

  public function setVar1($value) {
     $this->var1 = $value;
  }
}

$instance = new FirstClass();

$instance->setVar1("yellow"); // надаємо значення "yellow" для змінної var1
?>

Константы

Різниця між змінними і константами у тому, що при оголошенні останніх чи зверненні до них не використовується символ $.

Значення має бути незмінним виразом, не властивістю або викликом функції.

Починаючи з версії PHP 5.6, можна використовувати математичні операції для визначення констант

Оголошення та використання константи:

<?php
class MyClass {
  const CONSTANT = "value";
  const CONSTANT2 = 80 * 2 + 40; // >= PHP 5.6
}

// доступ до константи
echo FirstClass:: CONSTANT;

// через метод в классі
class MyClass {
  const CONSTANT = "red";
  
  function myFunc() {
     echo self::CONSTANT;
  }
}
?>

Comments

comments