ООП – Наслідування

17.04.2022 0 By svvas

Наслідування корисно використовувати, коли ви розширюєте клас, дочірній клас успадковує всі публічні (public) та захищені (protected) методи з батьківського класу. Ці методи матимуть вихідну функціональність до того часу, поки не будуть перевизначені.

Такий підхід корисний для абстрагування функціональності. Дозволяє реалізувати додаткову функціональність у схожих об’єктах без необхідності реалізовувати всю загальну функціональність.

Щоб створити успадкування від іншого класу, потрібно використовувати оператор extends

<?php
class FirstClass {
  public $var1 = "value1";

  protected function func1() {
  }
  
  public function func2() {
  }
}

class SecondClass extends FirstClass {
  public $var2 = "value2";
}

$fc = new FirstClass();
$sc = new SecondClass();

echo $fc->var1; // value1
echo $sc->var1; // value1
$sc->func2(); // працює
echo $sc->var2; // value2
?>

Comments

comments