Об’єднання Excel файлів в Python

19.01.2022 0 By svvas

Файли Excel можна об’єднувати за допомогою Pandas – програмної бібліотеки Python для обробки та аналізу даних. Робота pandas з даними будується поверх бібліотеки NumPy, що є інструментом нижчого рівня. Надає спеціальні структури даних та операції для маніпулювання числовими таблицями та рядами.

# Підключаємо бібліотеку pandas
import pandas as pd

# Записуємо файли в змінні
# f1 = pd.read_excel("file1.xlsx")
# f2 = pd.read_excel("file2.xlsx")
# f3 = pd.read_excel("file3.xlsx")

# Створюємо список із файлів, які потрібно об'єднати
all_df_list = [f1, f2, f3]

# Об’єднуємо всі файли all_df_list
# Pandas автоматично об'єднає файли за стовбцями
appended_df = pd.concat(all_df_list)

# Збереження в excel 
appended_df.to_excel("xls/merge/2_all.xlsx", index=False)

Comments

comments