ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ У КАБІНЕТІ ІНФОРМАТИКИ

13.02.2015 0 By svvas
І. Загальна нормативно-правова база
 1. Закон України Про загальну середню освіту Скачати
 2. Конвенція про права дитини Скачати
 3. Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у ЗНЗ України Дивись тут
 4. Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу Скачати
ІІ. Документація кабінету
 1. MON_407 Положення про кабінет інформатики
 2. №614-Вимоги до специфікації навчальних комп’ютерних комплексів для оснащення кабінетів інформатики
 3. Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики-№111-1927
 4. Правила роботи учнів у кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційнитх технологій
 5. Акт введення в експлуатацію кабінету інформатики
 6. <liпротоколи>

 7. Акт-дозвіл на проведення занять у кабінеті інформатики у поточному році
 8. Паспорт кабінету інформатики
 9. Картотека електронних засобів навчального призначення (ЕЗНП)
 10. Інвентарна книга кабінету інформатики
 11. Річний план роботи кабінету інформатики
 12. Графік роботи кабінету інформатики
 13. Схема ЛОМ
 14. Копія наказу по школі про призначення завідуючого кабінетом інформатики
 15. Анкета по комп’ютерам
ІІІ. Санітарно-гігієнічні вимоги
 1. ДСанПіН 5.5.6.009-98 влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки
 2. Санітарний паспорт кабінету інформатики
 3. Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин
ІV. Техніка безпеки та охорона праці
 1. Посадова інструкція завідуючого кабінетом інформатики
 2. Посадова інструкція вчителя інформатики
 3. Інструкція з охорони праці на робочому місці для працівників
 4. Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти
 5. Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті інформатики
 6. Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу з ОБЖ для учнів
 7. Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці у кабінеті інформатики
 8. Інструкція з пожежної безпеки в кабінеті інформатики
 9. Інструкція роботи ПЕОМ
 10. Інструкція надання першої медичної допомоги при одержанні травм у кабінеті інформатики
 11. Вміст аптечки першої допомоги у кабінеті інформатики
 12. СХЕМА евакуації з кабінету інформатики
V. Навчально-методичне забезпечення кабінету
 1. Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики
 2. Програми з інформатики:
 3. Календарне планування з інформатики
 4. Поурочні плани-конспекти з інформатики
 5. Підручники з інформатики
 6. Посібники з інформатики
 7. Матеріали з інформатики:pеферати учнів,oрієнтовна тематична картотека засобів навчання та навчального обладнання з інформатики
 8. Критерії оцінювання навчальних досягнень з нформатики
 9. НАКАЗ-17.05.2005 N 297-Про подолання проявів бюрократизму в освіті
 10. MON_496_08-Інструкція з ведення класного журналу
 11. Матеріали до атестації
 12. Стенди постійної і змінної експозиції, таблиці
VI. Оплата праці
 1. Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти
 2. Про доплати за завідування кабінетами інформатики та ІКТ
 3. Про затвердження Нормативів наповнюваності груп (Інструкція про розподіл учнів на групи для занять)
 4. Оплата заміни
VII. Контроль

Акт про відповідність кабінету  інформатики та НККТ вимогам Положення про навчальні кабінети ЗНЗ

 

СКАЧАТИ

Comments

comments