Записи з міткою ‘символ пробілу’

Таблиця спеціальних html-символів

Опис Символ Код №1 Код №2 Пробіл     Знак авторського права © © © Лапка “ " " Амперсант & & & Знак «менше» < < < Знак «більше» > > > Трикрапка … … Хрестик † † Подвійний хрестик ‡ ‡ Циркумфлекс ˆ ˆ Знак номера № № Промілле ‰ ‰ Ліва лапка […]