Pascal програма табулювання функції через підпрограми (процедури та функції).

02.01.2014 0 By svvas

Завдання: Скласти на мові Pascal програму табулювання функції  використовуючи підпрограми (процедури та функції). Вивести значення функції через масив.

Текст програми:

program roz;
var y:array [1..50] of real;
a,b,h,x,s1,l:real;
k,j,i,n,p1:integer;
function fc(z:real):real;
begin
fc:=2*(sin(3*z))/(cos(3*z))*sin(z+1)-sqr(cos(3*z));
end;

procedure mb(b:array of real;k:integer; var p:integer; S:real);

var j:integer;
begin
S:=1; P:=0 ;
for j:=1 to k+1 do
begin
if b[j]>0 then
S:=s*b[j] else
P:=p+1;
end;
writeln(‘P=’,P); writeln(‘S=’,S:2:4);
end;
begin
writeln(‘vvesty a,b,h’);
readln(a,b,h);
n:=trunc((b-a)/h);
x:=a;
for i:=1 to n+1 do
begin
y[i]:=fc(x);
writeln(‘y[‘,i,’]=’,y[i]:6:2,’ x=’,x:6:2);
x:=x+h;
end;
mb(y,n,p1,s1);

readln;
end.

Comments

comments