Видалення переносу рядка в клітинці Excel

Ручне видалення

Через Ctrl+H ,викликаємо діалогове вікно Знайти та замінити (Find and Replace).
Ставимо курсор у поле Знайти (Find what) та тиснемо Ctrl+J . На перший погляд поле здасться порожнім, але якщо уважно подивитися, то можна побачити в ньому маленьку точку.
У полі Замінити на (Replace With) введіть будь-яке значення для вставки замість повернення каретки. Зазвичай для цього використовують пробіл, щоб уникнути випадкового склеювання двох сусідніх слів. Якщо потрібно просто видалити перенесення рядків, можна залишити поле Замінити на (Replace With) порожнім. Після натискання на кнопку Замінити все (Replace All) отримаємо потрібний результат і всі переноси рядків в клітинці Ексель будуть замінені на пробіл чи інший символ.

Видалення з допомогою формули

Наступна формула підходить для заміни перенесення рядка будь-яким іншим символом (наприклад, «,» – кома + пробіл). У такому разі рядки не будуть об’єднані та зайві прогалини не з’являться.

=СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(B2;СИМВОЛ(13);"");СИМВОЛ(10);", ")
=TRIM(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(B2,CHAR(13),""),CHAR(10),", ")

А таким чином можна видалити всі недруковані символи

=ПЕЧСИМВ(B2)
=CLEAN(B2)
Об’єднання Excel файлів в Python

Файли Excel можна об’єднувати за допомогою Pandas – програмної бібліотеки Python для обробки та аналізу даних. Робота pandas з даними будується поверх бібліотеки NumPy, що є інструментом нижчого рівня. Надає спеціальні структури даних та операції для маніпулювання числовими таблицями та рядами.

# Підключаємо бібліотеку pandas
import pandas as pd

# Записуємо файли в змінні
# f1 = pd.read_excel("file1.xlsx")
# f2 = pd.read_excel("file2.xlsx")
# f3 = pd.read_excel("file3.xlsx")

# Створюємо список із файлів, які потрібно об'єднати
all_df_list = [f1, f2, f3]

# Об’єднуємо всі файли all_df_list
# Pandas автоматично об'єднає файли за стовбцями
appended_df = pd.concat(all_df_list)

# Збереження в excel 
appended_df.to_excel("xls/merge/2_all.xlsx", index=False)
Встановлення модулів Python з допомогою pip

pip – це система керування пакетами, яка використовується для встановлення та керування програмними пакетами, написаними на Python. Перш ніж за допомогою pip встановлювати python-пакети, потрібно спочатку встановити сам pip.

Для Python 3.4+ З Python версії 3.4, pip поставляється разом з python інтерпретатором.

Для Python версії старішої 3.4
Офіційна інструкція (https://pip.pypa.io/en/latest/installing.html):
– Завантажити get-pip.py (зберігши з розширенням .py).

– Запустити цей файл (можуть знадобитися права адміністратора).

Є ще один спосіб (для Windows).
Встановити setuptools http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#setuptools Встановити pip http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#pip

Приклад використання pip для встановлення модулів (встановлюємо пакет datetime):

На Linux:

sudo pip3 install datetime

На Windows:

pip3 install datetime

У Windows може з’явитись помилка, що pip3 не є внутрішньою чи зовнішньою командою, виконуваною програмою чи пакетним файлом. Тому потрібно спочатку вибрати директорію з pip3 через команду cd, а потім встановити потрібний модуль:

C:\Users\user19>cd C:\Program Files\Python37\Scripts

C:\Program Files\Python37\Scripts>pip3.exe install datetime
image
image
image
image
image
image
image
image