Архіви за місяць листопада, 2014

Робота з Excel-файлами в Borland Delphi

Насамперед в розділ Uses програми необхідно включити модуль ComObj . Далі на форму треба помістити компонент TButton і в обробнику подій OnClick записати наступний код: procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var Excel: Variant; begin Excel := CreateOLEObject(‘Excel.Application’); // Створення  OLE обєкта Excel.WorkBooks.add; // Створення нової книги Excel.visible := true; end; Результатом виконання стане запуск програми Microsoft Excel […]

Браузер в Delphi 7 (відео урок)