Характеристика середовища C++ builder

08.12.2013 0 By svvas

Слідуючи піонерській традиції низхідного візуального стилю програмування Delphi на Об’єктному Паскалі, корпорація Borland випустила на ринок систем швидкої розробки додатків RAD (Rapid Application Development) могутню систему під назвою C++ Builder на мові C++.
Замість окремого інструментарію, що оперує візуальними елементами управління, в C++ Builder інтегрована так звана Палітра компонентів, розділена картотечними вкладками на декілька функціональних груп. Функціональні можливості що поставляються компонентам, можна досить просто модифікувати, а також розробляти компоненти, що володіють абсолютно новою оригінальною поведінкою.
Система містить Бібліотеку з більше 100 повторно використовуваних візуальних компонентів, які перетягуються мишею на форму і відразу стають елементами управління прототипу вашої програми. Окрім відомих елементів управління Windows FACE=”Times New Roman” (кнопки, лінійки прокрутки, поля редагування, прості і комбіновані списки і так далі) Бібліотека містить нові компоненти підтримки діалогів, обслуговування баз даних та багато інших.
Після розміщення компонентів на формі, Інспектор об’єктів допоможе встановлювати їх властивості і наказувати дії кодам обробки. Проект будуватиметься поступово, на тлі вироблюваних вами змін у властивостях, подіях і функціях використовуваних елементів. Добре продумано розділення і редагування програмного модуля по двох його частинам: інтерфейсною і власне кодовою.
Досвідченим програмістам C++ сподобається синтаксис і структура кодів, які розробляються на C++Builder програм, хоча його графічне оформлення помітно відрізняється від традиційних оболонок систем розробки. Завдяки графічним засобам інтегрованого середовища C++Builder, новачки зможуть швидше освоїти стиль об’єктно-орієнтованого програмування на C++, чим при використанні традиційного програмно-текстового інтерфейсу інших систем.
C++Builder підтримує основні принципи об’єктно-орієнтованого програмування – інкапсуляцію, поліморфізм і наслідування, а також нововведені специфікації і ключові слова в стандарті мови.
C++.

Запускається C++ Builder звичайним способом, тобто вибором з меню Borland C++builder 6 команди C++builder 6 (мал. 1).

4евкн
Мал. 1. Запуск C++builder
Вид екрану після запуску C++ Builder трохи  незвичайний (мал. 1.2). Замість одного вікна на екрані з’являються п’ять:

  •  головне вікно — C++builder 6;
  •  вікно стартової форми — Form1 ;
  •  вікно редактора властивостей об’єктів — Object Inspector ;
  •  вікно проглядання списку об’єктів — Object Treeview ;
  •  вікно редактора коди — Unitl.cpp .

Вікно редактора коди майже повністю закрите вікном стартової форми. 4444

Мал. 2. Вид екрану після запуску C++ Builder
У головному вікні (мал. 3) знаходиться меню команд, панелі інструментів і палітра компонентів.  Вікно стартової форми (Form1 ) є заготовкою головного вікна програми, що розробляється.

333
Мал. 3. Головне вікно

Вікно Object Inspector (мал. 4) — вікно редактора властивостей об’єктів призначене для редагування значень властивостей об’єктів. У термінології візуального проектування об’єкти — це діалогові вікна і елементи управління (поля введення і виводу, командні кнопки, перемикачі і ін.). Властивості об’єкту — це характеристики, що визначають вигляд, положення і поведінку об’єкту. Наприклад, властивості Width і Height задають розмір (ширину і висоту) форми, властивості тори і Left — положення форми на екрані, властивістьcaption — текст заголовка. У верхній частині вікна вказаний об’єкт (ім’я об’єкту), значення властивостей якого відбиті у вікні ObjectInspector .

222
Мал. 4. На вкладці Properties перераховані властивості об’єкту і вказані їх значення

У вікні редактора коду (мал. 5), яке можна побачити, відсунувши убік вікно форми, слід набирати текст програми. На початку роботи над новим проектом вікно редактора коди містить сформований C++ Builder шаблон програми.

C++ Builder дозволяє програмістові розробляти програми, які працюють з графікою  на поверхні форми можна розмістити  картинку, сформовану з графічних примітивів, або ілюстрацію, створену в графічному редакторові або отриману в результаті сканування фотографії, що також корисно при створенні навчальних програм.

11
Мал. 5. Вікно редактора коду

Більшість сучасних програм, що працюють в середовищі Windows, є мультимедійними. Такі програми забезпечують проглядання відеороликів і мультиплікації, відтворення музики, мови, звукових ефектів. Типові приклади мультимедійних програм — ігри і навчальні програми.
C++ Builder надає в розпорядження програміста два компоненти, які дозволяють розробляти мультимедійні програми:

  •  Animate — забезпечує вивід простій, не супроводжуваній звуком анімації;
  •  MEDIAPlayer — дозволяє вирішувати складніші завдання, наприклад відтворювати відеоролики, звук і супроводжувану звуком анімацію.

Також, до складу C++ Builder включені компоненти, використовуючи які програміст може створювати програми роботи з файлами даних у форматах dbase, Microsoft Access, Infomix і Oracle і ін. Крім того, у C + + Builder досить уніфікована система управління реєстром, через спеціальний клас TRegistry. Робота з реєстром в основному полягає в зчитуванні певних  параметрів,  їх запису, створення і видалення розділів.

Comments

comments