Створення навчальних програм в середовищі C++ Builder

08.12.2013 0 By svvas

У Концепції інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл зазначено, що інформатизація навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи передбачає, у першу чергу, широке використання в процесі вивчення шкільних навчальних дисциплін комп’ютерно орієнтованих засобів навчання на базі сучасних комп’ютерів і телекомунікаційних мереж.

В рамках вищої школи також  перспективним напрямом розвитку освіти є використання нових інформаційних технологій. Зрозуміло, інформаційні технології не здатні позбавити  студентів від надмірних навантажень і зняти всі виникаючі у зв’язку з цим проблеми. Проте, усвідомлення того, що їм стають доступні невідомі раніше знання, уміння, форми спілкування, ігри, управління процесами, моделювання фізичних процесів, допомагає у вивченні  як базових дисциплін, так і спеціальних.
Комп’ютер викликає гарячий інтерес учнів, студентів та викладачів. Однак,  якщо в основу використання комп’ютерних технологій не закладаються продумані принципи і адекватні дидактичні цілі і наміри, то навряд чи це використання призведе до очікуваного  результату.

Разом з тим виникає цілий ряд проблем, що стосуються змісту, методів, організаційних форм і засобів навчання, обов’язкових рівнів знань різних навчальних предметів, яких має досягти кожна дитина. Суть психолого-педагогічних проблем комп’ютеризації навчання, в тому числі і математики, інформатики та інших природничих дисциплін  полягає у з’ясуванні того, коли, як і в якому обсязі може бути використаний комп’ютер в процесі навчання, як краще включити його в структуру навчального процесу, щоб найефективніше розв’язувались педагогічні задачі, як найкращим чином в умовах широкого використання комп’ютерів узгодити діяльність учнів і вчителів,  та які психологічні механізми навчання потрібно використовувати, щоб їх сумісна робота була якомога продуктивнішою.

Не менше проблем виникає і з програмними продуктами, які передбачається використовувати на уроці. На сьогодні розроблено значну кількість програмних засобів, що дозволяють розв’язувати за допомогою комп’ютера досить широке коло задач різних рівнів складності. Причому досить широкий діапазон їх застосування. Вони здатні задовольнити запити від фахівців досить високої кваліфікації  до учнів середніх навчальних закладів, які лише почали вивчати шкільний курс з того чи іншого предмету. Більшість з цих програм є досить універсальними, що ускладнює процес освоєння роботи з ними. Тому залишається простір для прояву творчості програмістів-аматорів, які намагаються створити прості в користуванні, вузькопрофільні по застосуванню навчальні програми.

Щоб прискорити процес формування таких програмних засобів вдаються, як правило, до візуальних засобів програмування. З використанням яких, можна проводили елементарні логічні операції чи обчислення. Наприклад, оцінити правильність відповіді учня.
Для розробки освітніх програм можна використовувати різноманітні мови програмування, в залежності від особливостей програм. В процесі комп’ютерного моделювання перед розробниками та педагогами зазвичай виникає ряд проблем, які необхідно вирішувати. По-перше, для створення нових проектів необхідно обирати найбільш досконалі та зручні мови рограмування.  Тому ми зупиняємося на середовищі швидкої розробки C++ Builder, в якому як мова програмування використовується мова C++ Builder, яка по суті є розширеним C++.  Тому дана проблема є надзвичайно актуальною в сучасних умовах.

Дипломна робота:  Створення навчальних програм в середовищі C++ Builder

 

 

ЗМІСТ
1.      ВСТУП.
2.      НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ І МЕТОДИКА ЇХ РОЗРОБКИ.
2.1. Сучасний стан розробок навчальних програм.
2.2. Педагогічні програмні засоби.
2.3. Тестова форма контролю знань.
2.4. Вимоги до комп’ютерних навчальних програм.
3.      ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРЕДОВИЩА С++ BUILDER.
4.      ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ.
5.      ВИСНОВКИ.
6.      СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

Скачати: дипломна2

Comments

comments