Паскаль програма: знаходження найкоротшого і найдовшого слова у рядку

06.09.2014 0 By svvas

Задача:
У рядку, що складається зі слів, розділених пробілами, визначити довжину найкоротшого і найдовшого слів.

Опис змінних:
s – вхідний  рядок,
l – довжина  рядка,
short, long – довжини найкоротшого і найдовшого слів,
current – довжина поточного слова.
Алгоритм розв’язання задачі:
– Збільшуємо значення змінної current, поки не зустрінемо пробіл. Тим самим дізнаємося довжину поточного слова.
– Якщо черговий символ – це пробіл, то порівнюємо значення current зі значеннями записаними в змінних short і long. При необхідності міняємо їх значення на те, що знаходиться в current. Значення current обнуляемо.
– Щоб порівняти довжину останнього слова (адже пробілу після нього може не бути, і, отже, current порівнюється з short і long), передбачено порівняння змінних за циклом.
Програма на мові  Паскаль:

program LongShort;
  s: string;
  l, i: byte;
  short, long, current: byte;
begin
  readln(s);
  l := length(s);
  short := 255;
  long := 0;
  current := 0;
  for i:=1 to l do begin
    if (s[i] <> ' ') then
      current := current + 1
    else begin
      if current < short then
        short := current;
      if current > long then
        long := current;
      current := 0;
    end;
  end;
  if current < short then
    short := current;
  if current > long then
    long := current;

  writeln(short, ' ', long);
readln;
end.

Comments

comments